Trigger point – terapie spoušťových bodů

„Motto: “ Kdo léčí bolest tam, kde ji pacient cítí, je navždy ztracen“ Prof. MUDr. Karel Lewit

Spoušťové body máme po celém našem těle, hlavu a obličej nevyjímaje. Nejčastěji nás ale dovedou potrápit na zádech, zejména v oblasti zad.

Terapeutická tyčinka Su-Jok k uvolnění spoušťových bodů

TP jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému , ale současně i příčinou nejvíce přehlíženou. Je to tím, že povědomí o této problematice je mezi odbornou veřejností v České republice stále ještě velmi malé a mnoho lékařů bohužel vůbec o existenci spoušťových bodů stále netuší.

TP bývají častým zdrojem bolestí vnímaných obvykle zcela jinde, než je místo jejich původu. Principem je tzv. přenesená bolest, kterou spoušťové body produkují cestou dráždění nervových zakončení a míšních struktur.

TP jsou ale jenom výsledkem faktorů, které negativně ovlivňují kondici pohybového systému. Psychická nepohoda, jednostranné přetěžování, nedostatek pohybu, metabolické poruchy, nerozumné zatížení bývají faktory, jež vedou ke změnám svalových vláken, na jejichž konci jsou pak právě spoušťové body.

Terapie TP se neobejde  bez dalších postupů z oblasti fyzioterapie, ale pouze za předpokladu, že je TP věnována náležitá pozornost.

TP jsou jedním z projevů funkčních poruch pohybové soustavy. Lépe řečeno jsou jedním z projevů poruchy svalové funkce. TP jsou místa ve svalech, kde z nějakých důvodů došlo k poruše přirozené schopnosti stažení a uvolnění  svalových vláken (svalové vlákno je základní stavební jednotkou svalu) Stlačení spoušťového bodu znamená bolest, ale ne vždy v místě bodu, dost často bolest „vyskočí“ na jiném místě na těle. Pro tento jev, existují tzv.mapy přenesené bolesti. Spoušťové body je potřeba ošetřovat přítlakem, a to buď palcem nebo speciální zpravidla kovovou tyčinkou SU-JOK